Trang Nhà
Chia Sẻ Tình Thương 01
Chia Sẻ Tình Thương 02-03-04
Ephata-Hát Nhạc Bảo Trợ
Lần Hạt Lòng Thương Xót
Lần Hạt Mân Côi
Mầu Nhiệm
15 Kinh Nguyện
 
 
 
Chúc Mừng SaMacTinhYeu
 


(Thứ 2: Vui, Thứ 3: Thương, Thứ 4: Mừng, Thứ 5: Sáng,
Thứ 6: Thương, Thứ 7: Vui, Chúa Nhật: Mừng)

Mầu

Nhiệm

Sự

VuiThứ 2

Thứ 7


Thứ 2 và Thứ 7: Năm Sự VUI

1.
Thứ nhất thì ngắm:
Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

2. Thứ hai thì ngắm:
Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

3. Thứ ba thì ngắm:
Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


4. Thứ tư thì ngắm:
Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 
5. Thứ năm thì ngắm:
Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
Lời Nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời Nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn...(các linh hồn).

Mầu

Nhiệm

Sự

Thương

KhóThứ 3

Thứ 6


Thứ 3 và Thứ 6: Năm sự THƯƠNG
 
1. Thứ nhất thì ngắm
: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

2. Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

3. Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

4. Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

5. Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.Lời Nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời Nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn...(các linh hồn).

Mầu

Nhiệm

Sự

Mừng


Thứ 4

Chúa Nhật
Thứ 4 và Chúa Nhật: Năm Sự MỪNG


1. Thứ nhất thì ngắm
: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

2. Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

3. Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

4. Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

5. Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho chúng ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên đàng.Lời Nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời Nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn...(các linh hồn).


Mầu

Nhiệm

Sự

SángThứ 5

Thứ 5: Năm Sự SÁNG

1. Thứ nhất thì ngắm
: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con cái Chúa.

2. Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Ðức Mẹ mà vững tin vào quyền năng Chúa.

3. Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được biết hoán cải và đón nhận tin mừng.

4. Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Taboar. Ta hãy xin cho được biết lắng nghe và thực hành lời Chúa nhờ ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

5. Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa cho nên.Lời Nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời Nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn...(các linh hồn).Trở về Lần Hạt Mân Côi