Trang Nhà
Chia Sẻ Tình Thương 01
Chia Sẻ Tình Thương 02-03-04
Ephata-Hát Nhạc Bảo Trợ
Lần Hạt Lòng Thương Xót
Tuần 9 Ngày Lòng Thương Xót Chúa
Lần Hạt Mân Côi
15 Kinh Nguyện
 
 
 
Chúc Mừng SaMacTinhYeu
            Vào lúc 15.00g Việt Nam (09g Paris, 00g Cali) trên Paltalk
Cầu Xin Chữa Lành Tâm Linh, Tâm Lý, Cảm Xúc, Mối Quan Hệ, Thân Xác
               Đọc vào mỗi 3 giờ chiều, giờ của Lòng Thương Xót Chúa

                                 (kể từ ngày 27.11.2009)1. Nhạc Hiệu "Nguyện Yêu Chúa" (Hát hay mở nhạc)
(mời ...)
2. Làm dâú Thánh Giá và đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (mời ...)
Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia
* Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia
* Đáp:  Xin cầu cùng Chúa cho chúng con - Alleluia

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc - Alleluia
* Đáp:  Vì Chúa đã sống lại thật - Alleluia

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
3. Hát hoặc Đ
ọc Kinh Chúa Thánh Thần (mời ...)

Kinh Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kito là Chúa chúng con. Amen.

4. Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa, ngày thứ ... (mời)
5. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mùng, 1 Kinh Tin Kính (mời ...)
- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

- Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngaỳ thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. AMEN.6. Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa  
6.1. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 1 - Chữa Lành Tâm Linh (mời ...)
Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Linh.

Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ Lòng Thương Xót Chúa chúng con được trở về và được nhận chìm vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 1
- Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
- Mười hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.6.2. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 2 - Chữa Lành Tâm Lý (mời ...)
Chúa Giêsu chịu đánh đòn mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Lý.

Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót
Thứ 2
Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
- Mười hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.6.3. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 3 - Chữa Lành Cảm Xúc (mời ...)
Chúa Giêsu chịu đội mão gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc.

Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt, và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 3
- Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
- Mười hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.6.4. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 4 - Chữa Lành Mối Quan Hệ (mời ...)
Chúa Giêsu vác cây thánh giá vì nhân loại vẫn sống trong thù hận, đàn áp, và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về các mối quan hệ.

Xin Lòng Thương xót Chúa hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ, chia lià, sứt mẻ đó, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 4
- Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
- Mười hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.6.5. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 5 - Chữa Lành Thân Xác (mời ...)
Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác.
Chúng con cậy nhờ Danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 5 và Kết thúc
- Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
- Mười hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Kết thúc đọc 3 lần:
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Và đọc tiếp ba lần:

Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài.  7. Hát Kính Lòng Thương Xót Chúa (mời ...)
8. Kinh Phó Thác Cho Đức Mẹ Khiết Tâm
(mời ...)
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con.
Chúng con tin rằng: Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ đồng trinh của Chúa Giêsu, Con Một Chí Ái của Ngài, nên đã giữ gìn Mẹ khỏi mọi tỳ vết tội nhơ ngay từ thuở đầu thai.
Chúng con tin rằng: Mẹ đã được Thiên Chúa đặt làm Mẹ nhân loại trong ân sủng, bởi vì Mẹ đã sinh Đấng Cứu Thế và hiệp công cứu chuộc loài người.
Vì vậy, Mẹ được trao quyền sử dụng kho tàng ân sủng cho nhu cầu phần rỗi chúng con.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Mẹ đã được hồn xác về trời, thông phần vinh quang bên hữu Con Chí Thánh, và được phong làm Nữ Vương trời đất. Giờ đây, Mẹ nhìn thấy chúng con quây quần trước tôn nhan Mẹ, chúc tụng Mẹ và tha thiết tỏ bày lòng hiếu thảo tri ân. Nguyện xin Mẹ thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, là những người con, quyết noi gương Mẹ sống đời Kitô hữu.
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, con xin ký thác cuộc đời con, gia đình con và mọi ngưởi thân yêu cho Trái Tim thanh khiết của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành với chúng con, yêu thương chăm sóc và nâng đỡ chở che trong cuộc sống lữ hành trần thế.
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Trái Tim Mẹ đã mang thương tích Tình Yêu Cứu Độ, Xin cho chúng con được cùng với Mẹ, thông phần đau khổ với Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu, và trung thành đứng dười chân Thánh Giá, trong niềm hy vọng Phục Sinh. Amen.

9. Kinh Cầu Nguyện Cho Sự Sống (mời ...)

Lạy Cha rất nhân từ, sự sống do chính Cha dựng nên, Cha lại sai con một của Cha là Đức Giê-su Ki-Tô đến để thánh hóa và duy trì sự sống và chính Thần Khí của Cha là sự sống.
Xin Cha thương ngăn chặn ngay những hành vi phá hoại sự sống con người, nhất là hành vi nạo phá thai vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương, con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người Tình yêu và Bình an của Cha, Tình yêu và Bình an mà thế gian không thể ban cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng giàu lòng xót thương, và đầy nhân ái đối với mọi người.
Xin Cha trải lòng Thương xót của Cha trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh GIÊ-RA-ĐÔ và các Thánh Anh Hài. Amen.10. KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC 4 (mời ...)
Lạy Thiên Chúa Tòan Năng hằng hữu, vì công nghiệp Đức Giê-su Con Cha và vì Tình Yêu của Cha đối với Người, xin thương xót các linh mục của Hội Thánh.
Mặc dù phẩm giá cao trọng, họ vẫn yếu đuối và giống như các tạo vật khác, Trong Lòng Thương Xót vô cùng của Cha, xin ban cho họ lửa tình yêu thánh thiện và đốt cháy tâm hồn họ.
Xin đóai thương cứu giúp họ: đừng để họ sa ngã hay phản bội ơn gọi của mình.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cầu xin Chúa, xin thương xót các linh mục của Hội Thánh Chúa, những người trung thành phụng sự Chúa, săn sóc đòan chiên của Chúa và tôn vinh Chúa...
Xin thương xót các linh mục đang bị bách hại, bị tù đày, bị bỏ rơi, nặng trĩu khổ đau...
Xin thương xót các linh mục nguội lạnh và những ai chao đảo lòng tin...
Xin thương xót các linh mục đang sa ngã, phạm tội...
Xin thương xót các linh mục bệnh tật và hấp hối...
Xin thương xót các linh mục đã về hưu....
Xin thương xót các linh muc ở chốn luyện hình...

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cầu xin Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, xin thương xót các linh mục: họ là của Chúa, xin đóai thương soi sáng, ban sức mạnh và an ủi họ!
Lạy Chúa Giê-su, chúng con dâng phó cho Chúa các linh mục của cả Thế Giới, nhưng xin săn sóc cách riêng những linh mục đã rửa tội và giải tội cho con, những vị đã dâng Thánh Lễ (*) cầu nguyện cho con và đã cung hiến Bánh Thánh (**) để nuôi sống linh hồn con.

Con xin dâng lên Chúa những linh mục đã xóa tan sự hồ nghi của con, nâng đỡ sự yếu đuối của con, hướng dẫn mọi cố gắng của con, an ủi sự đau khổ của con: tưởng nhớ những ơn lành ấy, con van nài sự trợ giúp và Lòng Thương Xót Chúa, cho tất cả các ngài. Amen
11. Thánh Ca Dâng lên Chúa
(mời ...)12. Phúc Âm và Chia sẻ Lời Chúa
(nếu có cha) (mời cha ...)


12.1. Phúc Âm (mời ...)
http://www.thanhlinh.net/


12.2. Suy Niệm (mời ...)

13B. Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân
(nếu có) (mời ...)
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ. Amen.
13H. Cầu Xin Cho Người Hấp Hối (nếu có)
Xin lưu ý: không đọc lâu hơn 3 ngày14. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng (mời ...)
(có thể chọn 1 trong 2 kinh sau đây)
- Kinh RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 1:
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thậy được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

- Kinh RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 2:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn.
Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.  15. Kinh Vực Sâu (mời ...)
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa xin ban cho linh hồn … được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn … cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.16. Thánh Ca Cầu Hồn
(mời ...)
17. Kinh Cám Ơn (mời ...)
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày và đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.18. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá (mời ...)
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
- Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
- Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
- Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an
- Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt nam
- Cầu cho chúng con

Thánh Giê-Ra-Đô
- Cầu cho các Thai Nhi

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng
- Cầu cho chúng con

Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin cứu rỗi các linh hồn.


(Nếu có cha ban phép lành thì không làm dấu Thánh Giá !!! )
Làm dấu Thánh Giá:
Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.19. Thánh Ca Dâng lên Mẹ Maria (mời ...)


19a. Cha ban phép lành (nếu có cha) (mời cha...)


20. Lời Cám Ơn Kết thúc, Mời Sinh Hoạt (mời ...)

Bản Chia Kinh Lòng Thương Xót Chúa   

Bản Chia Kinh Cầu Hồn giờ Kinh LTX