Trang Nhà
Chia Sẻ Tình Thương 01
Chia Sẻ Tình Thương 02-03-04
Ephata-Hát Nhạc Bảo Trợ
Lần Hạt Lòng Thương Xót
Lần Hạt Mân Côi
15 Kinh Nguyện
Tuần 7 Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
Chúa Giêsu Mạc Khải 15 Kinh Nguyện
 
 
 
Chúc Mừng SaMacTinhYeu
 

                     Chúa Mạc Khải 15 Kinh Nguyện
Cho Thánh Brigitta Tại Nhà Thờ Thánh Phaolô Ở Roma
 


I. Gốc tích: T
Thánh nữ Brigitta (1303-1373) là ái nữ của Quận công Briger, quả phụ của Tiểu Vương UnPho/Thụy Điển. Hằng năm Lễ Kinh Thánh Nữ vào ngày 23 tháng 07. Ngày 14.06.1303 lúc Brigitta chào đời, Linh Mục Benoit Chánh Xứ Rasbo đang cầu nguyện bỗng được áng mây sáng láng bao phủ, Đức Trinh Nữ xuất hiện và phán: Một Công Chúa được sinh ra cho Briger, tiếng Nàng sẽ được cả thế giới nghe theo. Sagii ngày 24.04.1903. Imprimatur: F.J. GIRARD. V.G. 
 
Đã từ lâu lắm, Thánh Nữ Brigitta ao ước biết rõ số roi đòn mà Chúa đã chịu trong cuộc tử nạn của Ngài. Một hôm Chúa hiện ra và phán dạy: Cha đã lãnh chịu trên thân xác Cha 5480 roi đòn, mà nếu con muốn tôn kính bằng một việc tôn sùng, con hãy đọc 15 kinh lạy cha, 15 kinh kính mừng cùng với 15 kinh nguyện do chính Chúa dạy trong một năm tròn. Hết một năm tức là con đã kính chào từng vết thương của Cha.    
 

II. Ơn Ích:
Chúa thêm rằng: Ai đọc Kinh Nguyện này trong 1 năm tròn sẽ cứu được:  

1. 15 linh hồn trong dòng tộc của mình khỏi luyện ngục.

2. 15 người tội lỗi trong dòng tộc của mình được ăn năn trở lại.

3. 15 người lành trong dòng tộc mình được vững vàng bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

4. 15 ngày trước khi chết kẻ ấy sẽ biết rất rõ ràng mọi tội lỗi đã phạm để thống hối tội lỗi trọn hảo.

5. 15 ngày trước khi chết, Chúa sẽ ban cho linh hồn đó Thánh Thể Chúa để khỏi đói đời đời, cho uống bửu huyết Chúa để khỏi khát suốt thuở.

6. Chúa sẽ đặt dấu Thánh Giá toàn thắng trước mặt kẻ ấy làm thành trì giúp đỡ chống mọi cạm bẫy kẻ thù.

7. Trong giờ lâm tử, Chúa và Mẹ rất yêu dấu và quý mến của Chúa sẽ dịu dàng đến đón rước linh hồn ấy lên nơi cực lạc. Tới nơi Chúa sẽ ban riêng cho một đặc ân là: uống no đầy dòng suối Thiên Chúa là ơn Chúa sẽ không bao giờ ban cho kẻ không đọc Kinh Nguyện Chúa dạy đây.

8. Người nào đọc kinh nguyện đó sẽ đạt đến bậc nhất trên đường trọn lành. Ngoài các ơn hứa trên còn các ơn khác như:

9. Người nào sống 30 năm trong tội trọng, đọc Kinh Nguyện này sốt sắng sẽ được Chúa tha hết mọi tội lỗi đã phạm.

10. Người nào hướng dẫn kẻ khác đọc Kinh Nguyện này thì niềm vui và công lao của họ sẽ tồn tại vĩnh cửu.

11. Người nào đọc Kinh Nguyện này trong một năm được Chúa bảo vệ thoát khỏi tai nạn nặng gây hư hỏng ngũ quan, khỏi chết bất đắc kỳ tử, xin ơn gì với Chúa và Đức Mẹ cũng được miễn là hữu ích cho phần rỗi.

12. Nơi nào Kinh Nguyện này được đọc thì Thiên Chúa sẽ hiện diện với nguồn Thánh sủng.  


III. Ðiều Kiện:

- Phải đọc Kinh Nguyện hằng ngày. Vì lý do bất khả kháng phải gián đoạn một vài lần cũng được hưởng được ơn ích nói trên miễn là đọc bù lại cho đủ 5480 KINH NGUYỆN trong năm.
- Đọc sốt sắng hiểu ý nghĩa lời mình đọc
- Có thể dùng Kinh Nguyện này để đi đàng Thánh Giá.  


IV. Giá Trị Những Mạc Khải:

Những KINH NGUYỆN và những lời hứa này được ấn hành trong một quyển sách tại Toulouse/Pháp năm 1740 do Cha Adrein Parvillers Dòng tên thừa sai ở Thánh địa, được giáo hội công nhận, ban phép và cổ vũ phổ biến.

Đức Giáo Hoàng Benoit XV tuyên bố về mạc khải Thánh Nữ Brigitta như sau: Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, ta đã phê nhận những mặc khải như thế không ngoài mục đích cho phép in những mạc khải ấy để mưu ích giáo dân.
Tuy không được tin như chân lý của đạo nhưng người ta có thể tin theo sự tin thường tình của người đời hợp luật khôn ngoan. Theo đó là những mạc khải đúng đắn và dựa trên những lý do đủ để tin tưởng một cách đạo đức. Tiểu văn đoàn của LM Bolland DT qu. XII).  

Đức Giáo Hoàng PIO IX đã đọc những văn bản KINH NGUYỆN cùng các ơn hứa này và phê chuẩn ngày 31.5.1862 công nhận là đúng sự thật và hữu ích cho phần rỗi của giáo dân. Phân định của Đức Giáo Hoàng PIO IX đã được minh xác hùng hồn vì mỗi người đọc KINH NGUYỆN đã được Chúa ban cho những hồng ân đã hứa, cho nhiều sự kiện phi thường cùng được thể hiện minh thị đúng sự thật. 
 
Đức Cha Gioan Tổng Giám mục Thụy Điển trong những văn phẩm xuất bản tại Roma vào năm 1553 đã phổ biến những mạc khải trên. Không may Cha Suarez Dòng tên, một thần học gia nổi danh đã phản đối kịch liệt. Nhưng về sau Ngài đã hối lỗi vì nhận thấy rất nhiều chứng cớ siêu nhiên bảo vệ để biện minh cho sự thật của những mạc khải này. Nhất là sau khi chết Ngài hiện về cho biết Ngài sẽ đền tội cho đến khi nào tội phản đối trước đây của ngài được rửa  sạch. Năm 1900 Đức Giáo Hoàng LEO XII hạ lệnh cất mọi ngăn trở phản đối do lỗi lầm của Cha SUAREZ gây nên.    


Lời Chúa Giêsu tỏ với Bà Thánh Brigitta:

Brigitta! Brigitta! Hỡi con Cha yêu con! Con hãy xem những sự thương khó mà Cha phải chịu như sau: Trước hết quân Do Thái rất độc dữ đến bắt Cha thì nó vả vào mặt Cha 122 cái, nó đấm miệng Cha 30 cái. Từ vườn Cha bị bắt cho đến nhà Annát Cha ngã xuống đất 7 lần, rồi nó đạp Cha 305 cái để giục Cha đứng dậy, lại đánh 73 cái trên cánh tay, 82 cái trên đầu, 8 cái trên ngực, 22 cái trên vai. Nó trói Cha rất chặt và cầm tóc Cha mà lôi trên mặt đất 2 lần, Cha thở ra 105 lần. Nó cầm tóc Cha mà kéo lôi trên không 32 lần, nó giập Cha vào cột đá gần chết. Ở đây Cha chịu 4.600 roi đòn.
 
Cha bị đấm 22 cái đau cho đến thấu xương, đoạn nó đặt mão gai trên đầu Cha nhiều lần khác nhau và nó đấm Cha 100 lần. Cha hầu chết 3 lần, nó nhổ vào mặt Cha 22 lần, nó lấy mũi đinh mà đóng vào chân Cha 28 búa, vào tay Cha 26 búa. Rồi nó lật sấp Cha xuống dưới Thánh Giá để đánh quăn đầu đinh lại. Sau nó đạp Cha như đạp đất bùn, nó lôi Cha trên mặt đất cho đến núi Calvario. Nó dựng Thánh Giá giữa hai tên trộm cướp, rồi nó đâm Cha nhiều lần khốn hơn. Cha chịu xấu hổ nhuốc nhơ lắm vì Cha phải chịu chết giữa hai tên trộm cướp.  

Cha phải đau đớn quá sức chẳng lưỡi nào kể cho xiết được. Bởi vì chẳng có nơi tựa đầu, khi Cha phải 3 cái đinh treo trên Thánh Giá thì nấc lên khốn nạn lắm. Cha chẳng có nơi nào mà tựa để xác, chẳng có ai cắt nghĩa được cho biết thế nào lại khốn hơn nữa là Mẹ Cha đứng dưới chân Thánh Giá sầu khổ quá sức. Cha khát nước quá thì quân dữ lấy giấm chua mật đắng đưa lên cho Cha uống. Cha bị treo trên Thánh Giá 3 giờ khốn nạn lắm thì mới sinh thì, Cha đau đớn quá liền tắt thở thì nó lấy lưỡi đòng đâm cạnh nương long Cha.  
Lính bắt Cha là 309 đứa. Kẻ trói Cha mà điệu đi trước hết 3 đứa.
Tác Động Tình yêu:  
GIÊSU-MARIA-GIUSE Con Mến Yêu
, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn
 
Tầm quan trọng của câu kinh vắn tắt nhưng rất hiệu nghiệm này được chính Chúa Giêsu bảo đảm trong những lần Ngài tâm sự với chị Consolata Bêtrônê, một nữ tu ở Tertona/Ý liên tiếp trong những năm 1934-1946. 

Lần đầu tiên Chúa Giêsu căn dặn chị Consolata: Hỡi Consolata, con hãy yêu mến Cha! Con sẽ làm Cha sung sướng khi con đọc kinh ấy. Con hãy nhớ rằng chỉ đọc một kinh này cũng đủ định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn. Bởi vậy con phải biết ân hận mỗi khi con bỏ đi một lần không đọc kinh mến yêu liên lỉ: Giêsu-Maria-Giuse Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.  

Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại lời hứa đầy an ủi này là: Hỡi con đừng để thời gian trôi qua vô ích bởi lẽ 1 kinh MẾN YÊU là 1 linh hồn đấy con ạ!  

Ngày 10.10.1935 rất Thánh Trinh Nữ cho chị biết về giá trị kinh này: Chỉ trên Thiên Đàng con mới thấy giá trị phong phú của nó đối với các linh hồn. Chúa Giêsu hết lòng mong muốn lời kinh vắn tắt này được dâng lên không ngừng hàng chục hàng trăm lần mỗi ngày. Ngài tỏ ý muốn ấy một cách rõ ràng ngày 15.10.1934: Hỡi Consolata, Cha có quyền trên con nên Cha muốn con đọc không ngừng: Giêsu-Maria-Giuse Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn. Nó phải là lời kinh đầu tiên mỗi sáng và cũng là lời kinh cuối cùng mỗi đêm, Cha muốn như vậy.  

Không còn cách phát biểu nào rõ ràng hơn Ngài đã nói: Từ sớm mai khi thức dậy cho tới tối khi đi ngủ. Nói cách khác chúng ta có đọc đến bao nhiêu lần cũng không thể cho là đủ bởi nó chính là bằng chứng tình yêu chúng ta yêu mến Ngài, muốn cho Ngài được vui thích và mỗi lần như thế cứu được 1 linh hồn vào cõi đời đời.  

Trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha 6.9.1936 Ngài đã nhắc lại lời hứa với chị là: Quả đúng tất cả mọi giải quyết đều gom góp trong kinh mến yêu này. Nhờ nó Cha sẽ trao cho con chiến thắng ở Tây Ban Nha để thế giới biết Cha yêu mến Kinh Mến Yêu liên lỉ ấy ngần nào. Chị Consolata đã cầu nguyện nhiều năm cho một trong các anh em  của chị là cậu Nicolas được ơn trở lại. Tháng 6.1936 Chúa Giêsu cho chị biết: Cha ban Nicolas lại cho con không phải nhờ những đền tội hy sinh của con nhưng chính để thưởng con vì đã không ngừng dâng lên Cha lời nguyện Tình Yêu này bởi điều Cha trông chờ nơi các tạo vật là chúng yêu mến Cha.  

Kinh Mến Yêu này cũng có giá trị đền tội (8.10.1935): Cha chẳng muốn con ngâm nga nhiều kinh bởi lẽ tác động tình thì phong phú hơn, chỉ một Giêsu-Maria-Giuse Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn đủ đền bù ngàn lời lộng ngôn.  

Một lần khác Ngài tỏ rõ sở thích mình: Hỡi ConSolata, con đem đặt trên giá cân một bên tất cả những việc làm đạo đức trong suốt ngày và bên kia một ngày trôi qua duy chỉ một Kinh Mến Yêu nhưng liên tục. Cha sẽ chuộng giá cân sau hơn tất cả mọi lễ dâng khác.  

Ngày 13.9.1936: Con hãy giữ vững lập trường đừng bao giờ ngừng đọc kinh này, cha chỉ muốn có thế. Hãy trung thành với nó bằng cách thỉnh thoảng đọc đi đọc lại. Hỡi Cosolata, Cha sẽ ban cho mọi sự. Để giúp chị mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (1935), Chúa Giêsu đã khuyên chị: Con sẽ làm tuần cửu nhật nào dâng cho Mẹ Cha? Này con hãy dâng cho Người một kinh đọc không ngừng: Giêsu-Maria-Giuse Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn vì như vậy là dâng cho Người tất cả rồi đấy.  

Còn về những kinh phụ thêm vào luật định Chúa dạy chị (12.12.1935): Cha thích con đọc Kinh Mến Yêu này hơn mọi kinh. Ngài đã giải thích thêm cho chị rằng lời cầu xin cho các linh hồn trong kinh này bao gồm tất cả các linh hồn (20.06.1994), hàm chứa tất cả các đẳng linh hồn trong luyện ngục cũng như tất cả các linh hồn trong Giáo Hội, các linh hồn tội lỗi cũng như các linh hồn vô tội, những người hấp hối cung như những kẻ vô thần.  

Kinh Mến Yêu liên lỉ là hành động bộc lộ liên tục trong thinh lặng chan chứa lòng ta yêu Chúa, yêu Mẹ, yêu Cha, yêu Thánh Giuse và yêu các linh hồn. Chính Chúa Giêsu giới thiệu và bảo đảm giá trị của Kinh Mến Yêu liên lỉ này (16.11.1935): Nếu tạo vật nào thành tâm muốn yêu mến Chúa Cha và biến đổi họ từ sớm mai cho tới chiều tối thì chỉ một Kinh Mến Yêu độc nhất, lẽ dĩ nhiên với tất cả tấm lòng, Cha sẵn sàng chấp nhận mọi điên dại vì linh hồn này. Con hãy nhớ lời này.

Vì thế phải yêu mến không ngừng với tất cả tấm lòng. Linh hồn có thể sẽ không nếm thấy cái hương vị ngọt ngào của nó, nhưng linh hồn chỉ cần muốn yêu là đủ rồi. 


"Nhờ Người, với Người, và trong Người" Thiên Chúa là Cha tôi”.
Lạy Cha trên trời của con, thật ngọt ngào biết bao, khi được biết Cha là Cha của con và con là con nhỏ của Cha! Nhất là khi bầu trời linh hồn con u ám và thập giá của con càng lúc càng trĩu nặng, con cảm thấy cần phải thưa lại với Cha: Lạy Cha, con tin tưởng vào tình yêu thương Cha dành cho con!  

Vâng, con tin Cha là Hiền Phụ đối với con trong từng giây phút cuộc đời con, và con là con nhỏ của Cha!
Con tin Cha yêu thương con bằng một tình yêu vô cùng! Con tin Cha chăm sóc con suốt ngày thâu đêm và không một sợi tóc nào trên đầu con rụng xuống mà không được Cha tha phép. Con tin trong Thượng Trí vô cùng của Cha, Cha biết điều gì ích lợi cho con còn hơn chính con. Con tin trong quyền năng vô cùng của Cha, Cha có thể biến điều dữ nên điều lành cho con. Con tin trong lòng lành vô cùng của Cha; ngay cả nơi bàn tay của những kẻ đánh con, con vẫn hôn yêu bàn tay chữa lành của Cha!
Con tin, nhưng xin Cha hãy gia tăng đức tin, đức cậy, và đức mến trong con! Xin Cha luôn dạy con nhìn thấy tình yêu Cha như người hướng dẫn trong mọi biến cố cuộc đời con. Xin Cha dạy con biết phó mình cho Cha như một con trẻ trong cánh tay mẹ hiền.  

Lạy Cha, Cha biết tất cả, Cha thấy tất cả, Cha biết con còn hơn bản thân con; Cha có thể làm được mọi sự, và Cha yêu thương con! Lạy Cha, vì Cha muốn chúng con luôn hướng lên Cha, nên cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con tin tưởng đến nài xin Cha (kể ra ơn muốn xin ...)  

Vì ý nguyện ấy, và liên kết với Hai Thánh Tâm cực trọng, con xin dâng lên Cha mọi kinh nguyện, mọi hy sinh, mọi hành vi khổ chế, mọi hoạt động và tinh thần  trung thành với các bổn phận của con. Xin Cha ban cho con ánh sáng, ơn thánh, và thần lực của Chúa Thánh Thần! Xin củng cố con trong Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ lạc mất Người, không bao giờ làm phiền lòng Người, và không bao giờ để Người chịu bất lực trong con.  

Lạy Cha, con nài xin ơn này nhân danh Chúa Giêsu, Thánh Tử của Cha! Và  lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng Thánh Tâm Chúa và xin đặt trái tim con cùng trái tim Mẹ Maria vào đó, để dâng lên Chúa Cha chí thánh! Xin Chúa thương ban cho con ơn con đang cần thiết!  
Lạy Cha chí thánh, xin Cha kêu gọi mọi người đến cùng Cha. Xin Cha cho toàn thể thế giới tuyên xưng lòng nhân lành hiền phụ và lòng thương xót thần linh của Cha! Xin Cha hãy là Hiền Phụ của con, và xin bao bọc con dù ở nơi đâu, như quả táo trước mặt Cha. Xin cho con luôn là người con xứng đáng của Cha; xin Cha dủ lòng thương xót con!  

Lạy Cha chí thánh, niềm hy vọng ngọt ngào của linh hồn chúng con, nguyện Cha được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến! Lạy Cha chí thánh, lòng nhân lành vô biên của Cha đã trào đổ trên mọi dân tộc, nguyện Cha được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến! Lạy Cha chí thánh, sương mai từ ái của nhân loại, nguyện Cha được mọi  người nhận biết, tôn vinh và yêu mến.  
Con hứa sẽ sống quảng đại hơn nữa, nhất là trong chín ngày này (trong trường hợp ... / với người...)    

- Ðọc Kinh Lạy Cha …